SOBRE EL NOSTRE

Equip d'Enginyers de construcció

Més de 50 anys

Equip multidisciplinar de tècnics especialitzats.

GPCAT és un equip d’Enginyers de construcció amb més de 50 anys d’experiència combinada en gestió d’execució de treball i tots els serveis implicats. Al juny de 2008, GPCAT es va constituir com a Societat de Responsabilitat Limitada sota el nom de Gestió i Direcció Tècnica d’Obres SLP.

Som un equip multidisciplinari de tècnics especialitzats amb diverses habilitats i coneixements (gestió de la construcció, seguretat i salut, rehabilitació, medi ambient) que treballen conjuntament amb consultors d’altres àmbits (Arquitectura, Geologia, Estructures, Accessoris …). D’aquesta manera, podem ajudar globalment de forma coherent i eficaç a les necessitats dels desenvolupadors, propietaris i usuaris de la construcció, ja siguin públics o privats, en planificar, mantenir o reformar els seus edificis, reduint també el seu impacte en el medi ambient.

FILOSOFIA DE L'EMPRESA

Gerents especialitzats

Les accions per assegurar i incrementar coneixements d’una banda, i garantir la continuïtat i cohesió de l’equip d’una altra, són prioritàries en el dia a dia de l’empresa.

En aquesta línia, tots els membres de GPCAT, participen sovint com a alumnes en cursos de formació i postgraus per posar constantment al dia els seus coneixements. A més a més, també treballem en activitats de formació com a professors en diversos cursos i postgraus entre els que destaquen la Direcció del Postgrau de Direcció d’Execució i Control d’Obres del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, des de la 1ª edició al 2004 (Toni F.) o la participació en el mateix postgrau com a professors de diverses matèries (Carles O., Toni F.). A més de la participació i organització en d’altres cursos, seminaris i conferències.

GPCAT també desenvolupa i sistematitza constantment eines i metodologies de treball pròpies, com poden ser la sistematització dels repassos d’obra, les fitxes de seguiment de control d’execució, les gràfiques de seguiment econòmic i temporal, o la redacció de notes tècniques internes per a la resolució de noves problemàtiques tant d’aspectes tècnics com normatius que sorgeixen constantment en el desenvolupament de la tasca diària en un sector tant canviant com el nostre.

Aquesta inquietud tècnica, ens ha portat també a treballar i col·laborar en diverses comissions i grups de treball al CAATEEB, de desenvolupament de noves eines professionals (com el Programa informàtic Llibre de l’Edifici), comissió per a l’elaboració de la metodologia de Control de Qualitat adaptat al CTE, comissió elaboració nou decret ITE i d’altres.

EQUIP

GPCAT

Fundador de GPCAT- Building Engineer des de 1997

Antoni Floriach i Puig

Soci de Gpcat, Aparellador desde 1965

Carles Oliver i Cornet

Membre de Gpcat, Arquitecte tècnic des de 2003, Enginyer en Organització Industrial des de 2006 i Graduat en Ciències i Tecnologies de l'Edificació des de 2014

Cisco Juarez i Rosello

Arquitecte de Gpcat , Arquitecte desde 2001

Anna de Torres i Calçapeu