El Project Manager és l’encarregat d’impulsar i dirigir el procés de creació d’un edifici, des d’una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment de tota l’operació des de la seva concepció, fins al lliurament de les claus a la propietat. El Construction Management se centra en portar a terme la gestió de la contractació i dins del procés de la construcció d’una obra.

En ambdós tipus de feina, cal saber liderar, programar i conduir l’operació cap els objectius de temps, cost i qualitat definits, per tal de complir els requeriments del client, de manera que es finalitzi a temps, d’acord amb els costos autoritzats i respectant els nivells de qualitat establerts. Els coneixements i competències de l’equip que forma GPCAT, ens permeten d’oferir aquests serveis amb total garantia de compliment dels objectius que es persegueixin.