• Preparació del pla de control de qualitat d’acord amb les noves normatives de CTE. Això es tradueix en el control i la documentació de:
    • Recepció de materials, equipaments i sistemes de construcció
    • Execució de l’obra
    • Compleció de treballs
  • Preparació d’un paquet d’ofertes per als laboratoris de control autoritzats, anàlisi d’ofertes i proposta d’assignació d’ofertes