• Elaboració d’unitats d’obra i col·laboració en definició de detalls constructius.
  • Medició sobre els plànols del Projecte Executiu de les unitats d’obra, i obtenció de pressupost de referència.
  • Assessorament a les diferents empreses constructores que oferten l’obra en la fase d’estudi de la mateixa.
  • Medició sobre els plànols del Projecte Executiu de les unitats d’obra, i obtenció de pressupost de referència.
  • Anàlisi de les ofertes presentades, elaboració de quadre comparatiu i proposta a la Propietat.
  • Coordinació de les relacions entre la Propietat, les Administracions i les companyies de serveis.