• De conformitat amb la normativa nacional
 • Assistència al propietari durant el procés de licitació i adjudicació de contractes
 • Millora del treball al lloc de construcció
 • Visites programades del lloc
 • Revisió sistemàtica durant la construcció per minimitzar la llista d’elements que necessiten completar o modificar al lliurament dels treballs de construcció
 • Organització de visites oficials al lloc de construcció, preparació de la llista de verificació, redacció de minuts i seguiment de qualsevol problema pendent
 • Revisió de certificacions de treball i signatures
 • Seguiment del pla d’execució del treball
 • Informe mensual sobre l’estat del treball de construcció
 • Suport tècnic al propietari en el lliurament dels treballs de construcció. Revisió final del projecte de construcció finalitzat. Llistat d’anomalies abans del lliurament dels treballs de construcció
 • Creació del llibre de l’edifici
 • Assistència en la preparació del projecte as-built