PROPOSEM

Els millors serveis

QUÈ FEM

A causa de la realitat de la preparació del projecte executiu, juntament amb la creixent especialització dels serveis tècnics professionals, la redacció del projecte executiu està en mans de equips tècnics multidisciplinaris.

GPCAT impulsa la formació als nostres enginyers en aquest camp per tal que puguin satisfer les necessitats actuals del mercat i anticipar-se i preparar-se per a futures empreses.

SERVEIS

Això és el que fem.