GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres

GPCAT, (Gestió del Procés Constructiu i Arquitectura Tècnica), és un equip d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació, amb més de 50 anys d'experiència acumulada en les tasques pròpies dels Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació en la direcció d'execució d'obres, i de totes les tasques que se'n deriven. Des del juny de 2008, GPCAT està constituïda com a Societat Limitada Professional, amb el nom de Gestió i Direcció Tècnica d'Obres SLP.

L'equip pluridisciplinar de GPCAT, integrat per tècnics amb diferents especialitzacions i coneixements (gestió de l'obra, seguretat i salut, rehabilitació, medi ambient...), a més d'una sèrie de col·laboradors habituals especialistes en d'altres àrees (arquitectura, geologia, estructures, instal·lacions...) fa que poguem donar una resposta global, coherent i potent a les necessitats que els promotors, propietaris i usuaris d'edificis (ja siguin públics o privats) tenen a l'hora de plantejar-se la construcció, el manteniment o la rehabilitació dels seus edificis, així com la cada vegada més necessària introducció de paràmetres mediambientals per reduir l'impacte del edificis sobre el medi ambient.

Qui som Qui som Qui som Qui som