GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres

COORDINACIÓ DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS

La realitat de l'elaboració dels projectes executius, afegida a la creixent especialització dels serveis tècnics professionals, fa que cada vegada més, la redacció de les diferents parts dels projectes executius les facin equips pluridisciplinars de diversos tècnics, fet es veu a més reforçat per la introducció en el nou Código Técnico de la Edificación (CTE) del concepte dels projectistes parcials.

Entenem, que la figura de l'Arquitecte Tècnic i l'Enginyer d'Edificació, com a professional expert en l'elaboració d'amidaments i de pressuposts, ens situa en moltes ocasions com un veritable aglutinador de tots aquests projecte parcials (arquitectura, enginyeria, estructures, aspectes ambientals), fet que facilita la funció de coordinació dels diferents tècnics. A aquesta posició central, s'hi uneix també la capacitat i els coneixements en gestió i planificació de projectes que també es una tasca que es desenvolupa sovint.

L'àmplia experiència assolida en la col·laboració amb diversos equips pluridisciplinars en la redacció de projectes executius, afegida a les nombroses direccions d'execució d'obres ens permet oferir els treballs de coordinació de projectes executius amb total garantia.

Coordinació de redacció de projectes executius Coordinació de redacció de projectes executius Coordinació de redacció de projectes executius Coordinació de redacció de projectes executius