GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres

CERTIFICACIÓ AMBIENTAL D'EDIFICIS

L'aposta pel medi ambient de GPCAT ve de llarg, des que al 1996, Toni F., s'integrà al Servei Rehabilitació i Medi Ambient del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, a traves del qual inicia el seu periple en el camp de la sostenibilitat i l'edificació, duent a terme tasques d'assessorament professional a l'hora que va impulsar i coordinar des dels seus inicis el web Agenda de la Construcció Sostenible (www.csostenible.net), fins a l'actualitat, han estat nombroses les ponències i conferencies en congressos i jornades.

Des de GPCAT estem apostat fortament per la formació dels nostres tècnics en aquesta àrea de coneixement, per tal de poder donar resposta a les necessitats futures d'un mercat que demandarà aquests coneixements.

Dins d'aquesta línia també, creiem que una eina que ajudarà a introduir els paràmetres mediambientals a l'edificació, serà la certificació ambiental d'edificis. GPCAT està en disposició de fer la Certificació Ambiental d'Edificis VERDE, promoguda per GBC Espanya, i en breu també podrem oferir la certificació BREEAM ES, ja que disposem de tècnics Certificadors reconeguts per aquests organismes independents.

Certificació Ambiental d'Edificis Certificació Ambiental d'Edificis Certificació Ambiental d'Edificis Certificació Ambiental d'Edificis