Habitatge unifamiliar

Dues cases a Barcelona

BARCELONA

Gestió de la construcció Gestió d'execució Coordinació de salut i seguretat

Dues cases unifamiliars a Barcelona

ANY

En curs

UBICACIÓ

Barcelona

CATEGORIA

HABITATGE UNIFAMILIAR

Arquitecte

Equip Arquitectura Pich-Aguilera

TIPUS

OBRA NOVA

Compartir projecte