GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Pearson Pearson Pearson
Anteriors
Pearson Pearson Pearson
Següents
Obra:
Reforma Hab. Unifamiliar Pearson 5. BCN

Propietat:
Renta Corporación S.A.U.

Dates:
2005-2006

PEM:
1.500.000 €

Arquitecte:
Xavier Güell

Contractista:
Luis Parés

Tasques:
Direcció d'execució