GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Bonanova Bonanova Bonanova Bonanova Bonanova Bonanova Bonanova
Anteriors
Bonanova Bonanova Bonanova Bonanova Bonanova Bonanova Bonanova
Següents
Obra:
Rehabilitació Edifici 5 Habitatges de luxe a Barcelona

Propietat:
Renta Corporacion

Dates:
2007-2008

PEM:
6.932.000 €

Arquitecte:
Xavier Güell

Contractista:
Luís Parés

Tasques:
Direcció d'execució i coordinació de Seguretat