GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Museu Industrial del Ter Museu Industrial del Ter Museu Industrial del Ter Museu Industrial del Ter
Anteriors
Museu Industrial del Ter Museu Industrial del Ter Museu Industrial del Ter Museu Industrial del Ter
Següents
Obra:
Museu Industrial del Ter

Propietat:
Ajuntament de Manlleu

Dates:
1999-2003

PEM:
1.600.000 €

Arquitecte:
Carlos Ferrater

Contractista:
Joig

Tasques:
Direcció d'execució