GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba
Anteriors
Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i Barba
Següents
Obra:
Rehabilitació de la Fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Local de Mataró, Can Cabot i barca

Propietat:
Ajuntament de Mataró

Dates:
2009

PEM:
1.025.065,21 €

Arquitecte:
Manel Vidal

Contractista:
Construccions Deco

Tasques:
Direcció d'execució