GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Vallvidrera Vallvidrera Vallvidrera Vallvidrera
Anteriors
Vallvidrera Vallvidrera Vallvidrera Vallvidrera
Següents
Obra:
Habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidrera - BCN

Propietat:
Particular

Dates:
2008-2009

PEM:
750.000 €

Arquitecte:
Gianfranco la Cognata

Tasques:
Construction managment
Direcció d'execució
Coordinació de seguretat