GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès
Anteriors
Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès
Següents
Obra:
Construcció Habitatge unifamiliar Aïllat a Sant Cugat del Vallès

Propietat:
Fernando Rivas

Dates:
2005

PEM:
700.000 €

Arquitecte:
Xavier Güell

Contractista:
Fernando Rivas

Tasques:
Direcció d'execució