GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Sitges Sitges Sitges Sitges Sitges Sitges Sitges Sitges
Anteriors
Port de la Selva Port de la Selva Port de la Selva Port de la Selva Port de la Selva Port de la Selva Port de la Selva Port de la Selva
Següents
Obra:
Edifici d'habitatges plurifamiliar amb 124 habitatges, aparcament i locals comercials

Propietat:
Foment Immobiliari Assequible, SA. Obra Social La Caixa

Dates:
2008-2009

PEM:
5.500.000 €

Arquitecte:
Equip Arquitectura Pich-Aguilera

Contractista:
Sather

Tasques:
Direcció d'execució i coordinació de Seguretat