GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Sabadell II Sabadell II Sabadell II Sabadell II
Anteriors
Sabadell II Sabadell II Sabadell II Sabadell II
Següents
Obra:
Edifici de 4 habitatges i locals a Sabadell

Propietat:
Trubol 04, SL

Dates:
2010

PEM:
900.000 €

Arquitecte:
Oriol Vañó Marco i Bernat Ros Masclans

Tasques:
Direcció d'execució i coordinació de Seguretat