GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Parets del Vallès
Anteriors
Parets del Vallès
Següents
Obra:
168 habitatges a Parets del Vallès Illa B, C i D

Propietat:
Espais Landscape S.L

Dates:
2004-2006

PEM:
19.980.000 €

Arquitecte:
Ferran Bernad

Contractista:
Espais

Tasques:
Direcció d'execució