GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Calafell Calafell Calafell Calafell Calafell
Anteriors
Calafell Calafell Calafell Calafell Calafell
Següents
Obra:
Edifici 46 Habitatges a Calafell

Propietat:
SEIF Residencial

Dates:
2007-2008

PEM:
4.700.000 €

Arquitecte:
Elisa Puig

Contractista:
COMSA

Tasques:
Direcció d'execució