GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Barcelona (La forja) Barcelona (La forja) Barcelona (La forja) Barcelona (La forja) Barcelona (La forja)
Anteriors
Barcelona (La forja) Barcelona (La forja) Barcelona (La forja) Barcelona (La forja) Barcelona (La forja)
Següents
Obra:
14 habitatges C/La Forja - Marià Cubí

Propietat:
Cofibar S.A.

Dates:
En curs

PEM:
3.100.000 €

Arquitecte:
Carlos Ferrater

Contractista:
Construccions Caler

Tasques:
Direcció d'execució i coordinació de Seguretat