GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya
Anteriors
Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya
Següents
Obra:
Construction Management Construcció Pavelló Fira IGA 2003. Rostock-Alemanya

Propietat:
Sociedad Española Ferias Internacionales

Dates:
2003

PEM:
1.500.000 €

Arquitecte:
Magma Design

Contractista:
EGM

Tasques:
Construction management