GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres
Pavelló Poliesportiu Cubelles Pavelló Poliesportiu Cubelles Pavelló Poliesportiu Cubelles Pavelló Poliesportiu Cubelles
Anteriors
Pavelló Poliesportiu Cubelles Pavelló Poliesportiu Cubelles Pavelló Poliesportiu Cubelles Pavelló Poliesportiu Cubelles
Següents
Obra:
Pavelló Poliesportiu de Cubelles

Propietat:
Belsar Sport, SL

Dates:
2009

PEM:
1.000.000 €

Arquitecte:
Pujol Arquitectura

Contractista:
Obras Quintana, S.A

Tasques:
Direcció d'execució i coordinació de Seguretat