GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres

FILOSOFIA D'EMPRESA

Les accions per assegurar i incrementar coneixements d’una banda, i garantir la continuïtat i cohesió de l'equip d’una altra, són prioritàries en el dia a dia de l'empresa.

En aquesta línia, tots els membres de GPCAT, participen sovint com a alumnes en cursos de formació i postgraus per posar constantment al dia els seus coneixements. A més a més, també treballem en activitats de formació com a professors en diversos cursos i postgraus entre els que destaquen la Direcció del Postgrau de Direcció d'Execució i Control d'Obres del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, des de la 1ª edició al 2004 (Toni F.) o la participació en el mateix postgrau com a professors de diverses matèries (Carles O., Toni F.). A més de la participació i organització en d'altres cursos, seminaris i conferències.

GPCAT també desenvolupa i sistematitza constantment eines i metodologies de treball pròpies, com poden ser la sistematització dels repassos d'obra, les fitxes de seguiment de control d'execució, les gràfiques de seguiment econòmic i temporal, o la redacció de notes tècniques internes per a la resolució de noves problemàtiques tant d'aspectes tècnics com normatius que sorgeixen constantment en el desenvolupament de la tasca diària en un sector tant canviant com el nostre.

Aquesta inquietud tècnica, ens ha portat també a treballar i col·laborar en diverses comissions i grups de treball al CAATEEB, de desenvolupament de noves eines professionals (com el Programa informàtic Llibre de l'Edifici), comissió per a l'elaboració de la metodologia de Control de Qualitat adaptat al CTE, comissió elaboració nou decret ITE i d'altres.

Filosofia d'empresa Filosofia d'empresa Filosofia d'empresa Filosofia d'empresa