GPCat - Gestió i direcció tècnica d'obres

GPCAT

Carles Oliver i Cornet
Aparellador. 1965
Col·legiat 1818 pel CAATEEB.
Soci Fundador de GPCAT

Antoni Floriach i Puig
Arquitecte Tècnic. 1997
Enginyer d'edificació. 2011
Col·legiat 8406 pel CAATEEB
Soci Fundador de GPCAT

Sami Claret i Pyrhönen
Arquitecte Tècnic. 2002
Enginyer d'edificació. 2011
Col·legiat 8899 pel CAATEEB
Soci Fundador de GPCAT

Beth Bacardit Lázaro
Arquitecte Tècnic. 2002
Enginyer d'edificació. 2011
Col·legiada 10387 pel CAATEEB

Natàlia Nebot i Colomé
Arquitecte Tècnic. 2005
Enginyer d'edificació. 2011
Col·legiada 11315 pel CAATEEB

CONSULTORS DE SUPORT HABITUALS

Enginyer Consultor Instal·lacions
Oriol Ruiz Dotras
Enginyer Industrial. 2003
Col·legiat 12.849 pel CEIC

Consultor suport d'Estructures
Javier Monte Collado
Arquitecte. 1995
Col·legiat 25995-0 pel COAC

Consultor de Geologia
Juliana Quadrada de Torres
Geòloga

Equip de Topografia
Toni Roca
Topògraf

Equip Equip Equip Equip